Bel voor een afspraak: 06-51500493   |   info@balans-ommen.nl   |  

Tarieven van verschillende behandelingen:

Bioresonantie:
intake en eerste behandeling € 90,-
vervolgbehandeling € 60,-

Gewichts- en voedingsadvies:
Intake, metingen en eerste adviezen € 90
Elk consult van 1 uur  € 60,-
vervolgadvies 30 minuten  €30,-
vervolgadvies afhankelijk van de duur online  €30,-

Afvaltraject 5 x consult  2 wekelijks €225,-
Afvaltraject 10 x consult  wekelijks €400,-
Afvaltraject alleen wegen: strippenkaart 10x €150,-

Coaching:
Kennismakingsgesprek gratis
Individuele coaching per gesprek €75,-
Coaching ondernemer per uur €125, incl BTW
Groep coaching max 10 personen per uur €150,- incl BTW

Contante betaling per behandeling/afspraak. Pinnen is mogelijk

Geen vergoeding mogelijk via ziektekostenverzekering voor bioresonantie en coaching.
Voor gewichts- en voedingsadvies vergoeding via verzekering mogelijk (BGN geregistreerd)

vergoedingen verzekeringen


Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/