Bel voor een afspraak: 06-51500493   |   info@balans-ommen.nl   |  

Privacy verklaring

Op basis van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is ben ik verplicht u in kennis te stellen van de regelgeving hieromtrent.

Algemene informatie

1. Prakijk Balans, praktijk voor bioresonantie, voeding- en gewichtsadvies en coaching.
Wolfskuil 12
7731 AR Ommen
tel. 0651500493
kvk 01153692
Therapeut: Mw Gerdien Pol

2. De grondslag voor deze privacyverklaring is: uitvoering van de overeenkomst/het anamneseformulier

3. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. De door u verstrekte persoonsgegevens, w.o medische gegevens, voedingsgewoonten e.a zijn de basis van het dossier. Persoonsgegevens dienen o.a. voor het maken van facturen en communicatie via telefoon of email. Medische gegevens, leeftijd, eet- drink en rookgewoonten zijn noodzakelijk om te komen tot een juiste behandeling. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand , gegevens van de energetische testen en behandelingen die tijdens een consult plaats vinden.

4. Ik ben geen arts, u heeft uw eigen verantwoordelijkheid over uw te behandelen klachten en verstrekte gegevens. De behandelingen zijn enkel ter ondersteuning en verbetering van uw welbevinden. U dient te allen tijde het advies van uw arts op te volgen. De behandelingen met behulp van bioresonantie, voedings- en gewichtsadvies en coaching kunnen prima samengaan met de reguliere medische zorg.

5. Uw gegevens worden net zo lang bewaard als u als cliënt staat ingeschreven in onze praktijk. U heeft daarbij te allen tijde recht om u uit te schrijven.

6. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
    • Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens
    • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
    • Uw gegevens worden veilig opgeslagen.
    • De gegevens worden nergens zichtbaar en/of openbaar gemaakt of zonder toestemming aan derden verstrekt (bv indien een zorgverzekeraar inzage zou willen hebben)

7. Als cliënt hebt u recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw gegevens. U kunt hiervoor mailen naar: balans-ommen@xs4all.nl

8. Mochten er geschillen ontstaan dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de ‘Autoriteit Persoonsgegevens”

9. De website verzamelt bezoekgegevens via logbestanden (zogenaamde analytische cookies). De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om de website te verbeteren.

10. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor mij. Daarom is de website veilig. Dit is om te voorkomen dat onbevoegde binnen en buiten de praktijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens en medische gegevens.

11. Ik behoud het recht tot het wijzigen van dit privacy reglement. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.