Bel voor een afspraak: 06-51500493   |   info@balans-ommen.nl   |  

Hoe werkt Balans

2016-02-09 10.30.16-1

Praktijkruimte

1. Het eerste contact is meestal telefonisch. Je belt voor een afspraak. Vervolgens kan je het vragen/intakeformulier downloaden en anders stuur ik het op verzoek via de mail.

2. Op de eerste afspraak wordt het vragenformulier besproken en eventueel nog aangevuld. Vervolgens wordt bepaald welke klacht als het meest storend wordt ervaren. Deze dient als basis voor de te starten behandeling. Natuurlijk wordt de verwachting van de cliënt ten aanzien van de behandeling besproken.

3. Vervolgens wordt afhankelijk van de behandelvraag gestart met het testen van de organen en meridianen. Daarna het testen van eventuele belastingen, bv bacteriën, virussen of allergenen (stoffen en voeding). De Bicom is voorzien van 720 indicatieprogramma’s (klachten) met daaraan gekoppeld vele behandelprogramma’s. Er wordt aan de hand van het klachtenformulier , de intake en de test een keuzevolgorde van behandeling vastgesteld.

4. Elke behandeling wordt gestart met het meten van de energiebalans. Dit gebeurt door het vasthouden van 2 elektroden. Binnen een halve minuut is deze meting voltooid. Vervolgens wordt op basis van deze gegevens een grondprogramma gestart . Dit is een harmoniserend en herstellend programma.

balans ommen

5. Op basis van de gekozen behandeling worden platen of electroden aan de cliënt gegeven of op een bepaald lichaamsdeel gelegd en kan de behandeling starten. Deze is helemaal pijnloos!!! Bij de behandeling wordt ook gebruik gemaakt van lichaamseigen materiaal zoals slijm, haren, bloed etc.

6. De behandeling duurt in z’n totaliteit ongeveer 60 tot 90 minuten. De eerste keer duurt het ongeveer 2 tot 2,5 uur in verband met het doornemen van de vragenlijst en het testen. De therapie wordt meestal als aangenaam ervaren.

7. Het doel van de therapie is de ziekmakende invloeden te remmen en de zelfgenezende kracht van het lichaam de kans te geven op herstel.

8. Het aantal behandelingen hangt af van de aard en de ernst van de klachten. Het is van groot belang dat de cliënt mij goed op de hoogte houdt van de vorderingen.

9. Er kunnen een aantal reacties merkbaar zijn: ontspanning, vermoeidheid, slaperigheid, warmtegevoel, koudgevoel, transpireren, lichte verergering van pijn of versnelde pols. Bij huidproblemen kan eerst verergering ontstaan of allerlei bultjes en pukkeltjes zichtbaar worden. Deze symptomen ontstaan door de reactie van het lichaam op de therapie. Ze zijn een gevolg van lichamelijke verwerking van de genezingsprikkel. Normaal verdwijnen ze na korte tijd.

Wat kan je als cliënt zelf doen om de therapie te ondersteunen?

-Tijdens de hele therapie periode is het belangrijk om dagelijks 2 liter mineraal water te drinken. Bij het vrijmaken en uitleiden van opgeslagen schadelijke stoffen helpt dat om het lichaam zo snel mogelijk van de afvalstoffen te ontdoen.

-Minstens zes uur vóór en na de behandeling mag je geen koffie of alcohol gebruiken.

-Het gebruik van suiker en varkensvlees wordt gedurende de hele behandelperiode afgeraden.