Bel voor een afspraak: 06-51500493   |   info@balans-ommen.nl   |  

Bioresonantie

De Bicom©bioresonantie-therapie is een specifiek diagnose- en therapiesystematiek waarmee de geneeskunde een nieuwe weg is ingeslagen. De basis van de bioresonantie-therapie berust op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten uit de biofysica. Onderzoek hierin heeft op vele terreinen tot onverwachte technologische ontwikkelingen geleid.Bij de Bicom©bioresonantie-therapie worden deze principes sinds vele jaren met groot succes toegepast. Met het Bicom© systeem kan in veel gevallen de werkelijke en vaak verborgen oorzaken van klachten en/of een ziekte ontdekt worden.

De oorzaak van de klachten

Met een specifieke, pijnloze test kan de therapeut uitzoeken of er een allergie of onverdraagzaamheid bestaat voor bepaalde stoffen (o.a. voedingsmiddelen) en/of bepaalde organen verzwakt zijn, dan wel of er gifstoffen in het lichaam zijn die een negatieve invloed hebben. 

Hoe werkt bioresonantie

Bioresonantie maakt onder andere gebruik van de elektro-magnetische trillingen van de cliënt zelf. De zwakke elektro-magnetische trillingen ontstaan door chemische processen in de cellen van het lichaam. De elektro-magnetische signalen, die in en om het lichaam aanwezig zijn, kunnen met behulp van elektrodes worden opgevangen, via een kabel met een apparaat worden verbonden, daar worden gefilterd, versterkt of tegen gekoppeld, en daarna naar de patiënt worden teruggestuurd, meestal via een draadspoel in de modulatiemat van de behandelstoel. In het apparaat worden door een filter de harmonische - en disharmonische trillingen van elkaar gescheiden. Harmonische wordt beschouwd als gezondheid bevorderend, disharmonisch als schadelijk. De harmonische trillingen worden versterkt of verzwakt teruggeven, de disharmonische trillingen kunnen elektronisch in hun spiegelbeeld (180 graden fasedraaiing) worden teruggekoppeld.

Bij de behandeling met het Bicom© apparaat worden dus uit de ultra fijne lichaamseigen signalen precies die passende therapietrillingen gevormd , die gericht de positieve energieën stimuleren en de ziekmakende tegen koppelen. Inmiddels is wetenschappelijk vastgesteld dat ons DNA zich kan gedragen als een opgerolde antenne die gevoelig is voor laagfrequente elektromagnetische velden. Voor de meeste mensen is dit een prachtig, maar vooral wazig verhaal.

Maar wat nu als het vat overloopt

Tegenwoordig worden wij steeds meer blootgesteld aan belastende invloeden. Zo zijn er chemische toevoegingen aan onze levensmiddelen en frisdranken.
Denk ook aan mobiele telefoons, zendmasten en computers met draadloze netwerken. 
Ook komen ontelbare chemische substanties terecht in het milieu via bouwmaterialen en de land- en tuinbouw. En dan hebben we het nog niet eens over de chemische ingrediënten van medicijnen uit de mens- en diergeneeskunde. Sommige substanties bereiken inmiddels het grond- en drinkwater.
Vroeg of laat is er de druppel die de emmer doet overlopen. Dit tekent zich af in de vorm van aandoeningen variërend van vage klachten of depressiviteit tot chronische vermoeidheid en ernstige lichamelijke problemen.
Interessant is, dat bij patiënten met hetzelfde ziektebeeld, bijvoorbeeld migraine, meestal volkomen verschillende oorzaken vastgesteld worden. Helaas is het met de gebruikelijke reguliere methoden vaak niet mogelijk achter deze verschillende en individuele oorzaken te komen.

Hoge en chronische belasting kunnen het zelfgenezend vermogen van het lichaam overbelasten. Het lichaam heeft een groot zelfgenezend vermogen. Het bezit een ingenieus regulatiesysteem, waardoor het lichaam in staat is lichaamsvreemde stoffen naar buiten te werken. Wanneer er echter sprake is van een langdurige, hoge belasting kan het zijn dat het regulatiesysteem te kort schiet of zelfs het eigen zelfgenezend vermogen geheel blokkeert.

De gevonden belastingen kunnen worden behandeld met een passend frequentiespectrum. Tijdens de therapie worden storende lichaamseigen frequentiepatronen door de BICOM© omgezet tot therapeutische signalen, die vervolgens via elektroden aan de cliënt worden teruggegeven. De lichaamseigen regulatie kan door de BICOM© bioresonantie methode effectief gestimuleerd worden. Zo worden belastende frequentiepatronen gereduceerd en kunnen onderliggende oorzaken van ziekten door het regulatiesysteem van het lichaam geëlimineerd worden. Opgeslagen belastende stoffen worden vrijgemaakt en uitgescheiden door de uitscheidingsorganen. Het zelfgenezend vermogen wordt weer hersteld.

De Bioresonantie therapie

De BICOM© bioresonantie-therapie is zeer effectief als het gaat om het behandelen van acute (bijvoorbeeld hooikoorts) en chronische allergieën. Ook aandoeningen van de interne organen zoals maag, darm, lever en gal zijn goed te behandelen.
Tevens is de BICOM©-therapie effectief bij huidklachten, longaandoeningen, pijnklachten (bijvoorbeeld migraine), problemen met weerstand, chronische vermoeidheid, reumatische klachten, K.N.O. problemen, kinderziekten, de gevolgen van inentingen, sportletsels, blessures of het opheffen van energetische blokkaden.
Bovendien kan de BICOM© resonantie-therapie effectief worden ingezet bij afvallen, stoppen met roken of andere verslavingen.

Gezonde voeding en gezond gewicht

‘Laat je voeding je geneesmiddel zijn en je geneesmiddel je voeding’

Gezonde voeding advisering bij de bioresonantie is erop gericht mensen te leren het lichaam te voorzien van de optimale hoeveelheid van alle benodigde voedingsstoffen. Dat betekent dat er vooral volwaardige en gevarieerde voeding genuttigd moet worden.
Gezonde voeding kan zowel worden ingezet om "ziekte" te voorkomen als om "ziekte" te behandelen. Een gezond gewicht en een gezond lichaam gaan hand in hand.
De basis voor een goede gezondheid en het voorkomen van klachten is een volwaardige gevarieerde voeding.

Maar wat is een volwaardige voeding

Een volwaardige gevarieerde voeding zorgt ervoor dat je zoveel mogelijk nuttige voedingsstoffen binnen krijgt en zo min mogelijk belastende stoffen. Helaas is het, ook voor mensen die gezond zijn en geen klachten hebben, haast onmogelijk om via de voeding optimale hoeveelheden van alle benodigde voedingsstoffen binnen te krijgen. Naast een zo volwaardig mogelijke voeding kan het dus nodig zijn om extra voedingsstoffen te gebruiken in de vorm van voedingssupplementen. Het gaat daarbij bij voorbeeld om vitamines, mineralen, aminozuren, essentiële vetzuren, enzymen en bioflavonoïden. Maar de basis blijft gezonde voeding.
Veel mensen denken dat ze gezond eten, maar in de praktijk blijkt dat vaak niet het geval. Dus niet alleen mensen met onder- en overgewicht kunnen gebruik maken van de adviezen van de praktijk, ook mensen die ondersteuning nodig hebben bij het maken van gezonde keuzes of mensen die bepaalde voedingsstoffen niet verdragen of lichamelijke klachten hebben als vermoeidheid, darmklachten.
Ons eten is in de afgelopen eeuw gezonder en veiliger geworden, maar doordat we verkeerde voedingsgewoontes hebben ontwikkeld (teveel eten en naar verhouding teveel transvetzuren en suikers en te weinig groente, fruit en vis) leiden we toch aanzienlijk gezondheidsverlies.

Als je te veel weegt heb je overgewicht.

Gewichtsreductie door behandeling met bioresonantie

De algemene opvatting is dat te veel eten en te weinig bewegen overgewicht veroorzaakt. Het blijkt echter, dat bij meer dan de helft van alle mensen met gewichtstoename naast weinig bewegen en te veel eten er verschillende lichamelijke oorzaken een belangrijke rol spelen. Voor de oorzaken van gewichtstoename bestond tot nu toe nauwelijks aandacht. Door je te richten op de oorzaken is het vervolgens gemakkelijker om te werken aan gezond gewicht.

Oorzaken van overgewicht kunnen zijn:

  • Hyperinsulinemie; 
  • Verlaagde verbranding;
  • Traag werkende schildklier;
  • Verminderde verzadiging;
  • Menopauze;
  • Voedings tekorten.
  • enz

De behandelmethode

Eerste consult

Wanneer je een afspraak hebt gemaakt voor het eerste consult, krijg je van te voren vragenlijsten toegestuurd. Het is de bedoeling dat je deze lijsten zo volledig mogelijk invult. Deze vragenlijsten geven vooral inzicht in de hoofdklacht die je hebt, maar wellicht ook allerlei klachten die het gevolg zijn van de hoofdklacht. Vervolgens worden de vragenlijsten gebruikt als leidraad bij het intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaan we zo uitgebreid mogelijk in op de aard en ontstaan van de klachten. Wat heb je tot nu toe gedaan om van de klachten af te komen. Welke artsen heb je geraadpleegd en wat was hun behandeling en resultaat.  Daarnaast worden gebeurtenissen en aandoeningen uit het verleden besproken waaronder operaties, inentingen en alles wat redelijkerwijze te maken zou kunnen hebben met jouw huidige toestand. Het doel is om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen omtrent de klacht. Verder wordt een snel-scan gedaan  om een globaal beeld te krijgen van de energetische gesteldheid van het lichaam. Komt dit beeld overeen met de antwoorden op de vragenlijst.

Vervolgens wordt er specifiek getest met testbuizen in combinatie met de energetische trillingen van uw lichaam. Het testen is pijnloos.

De diagnose

Na het testen wordt een inventarisatie gemaakt van de resultaten. Er wordt een basisbehandeling gegeven zodat de eerste stap naar de verandering wordt gemaakt. Omdat het testen en de intake veel tijd kost (gemiddeld 2 tot 2,5 uur) wordt er een nieuwe afspraak gepland binnen twee weken, zodat met de werkelijk behandeling begonnen kan worden. De behandelingen zijn pijnloos en meestal erg ontspannend..

De vervolgbehandelingen

Op basis van de verkregen testresultaten wordt een behandelplan gemaakt. Het doel is om de klachten te laten verminderen of compleet te laten verdwijnen. Dat betekent dat vaak eerst belastingen moeten worden aangepakt om vervolgens het eigen zelfherstellend vermogen van het lichaam te activeren. U kunt natuurlijk niet verwachten dat een klacht die u al maanden of misschien al jaren heeft na één behandeling over is. Het is afhankelijk van de veroorzakers van de klacht hoe lang het duurt voor de verandering merkbaar is. 

Heb jij klachten? 

Of wil je door zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen juist voorkomen dat je klachten krijgt? Maak een afspraak, dan kijken we samen op welke gebieden verbeteringen mogelijk zijn.Maak geheel vrijblijvend een afspraak of bel voor meer informatie over mogelijkheden van Bicom©bioresonantie-therapie.

De behandeling met de Bicom wordt niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Ook niet wanneer het gaat om gewichtsreductie.

Tarieven


Intake en eerste behandeling

€90,-

Vervolgbehandeling

€60,-

Afvalprogramma met de Bicom per behandeling

€60,-

5 x afvalprogramma (vooraf betalen)

€250,-
10 x afvalprogramma (vooraf betalen)€475,-